Świadczone przez nas usługi obejmują :

  • międzynarodowy transport całopojazdowy i drobnicowy

  • spedycję towarów

  • sporządzanie deklaracji INTRASTAT

Nasi klienci mogą być pewni, że powierzony nam ładunek szybko, a przede wszystkim bezpiecznie trafi do miejsca swego przeznaczenia.

Mamy możliwości transportu szerokiej gamy ładunków. Nasze samochody przystosowane są do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR). Wszystkie zestawy wyposażone są w układy pneumatycznego zawieszenia. Dzięki temu nawet najmniej trwałe towary (np. szkło, glazura) nie zostaną uszkodzone w drodze do miejsca przeznaczenia.

W związku z przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej sporządzamy deklaracje INTRASTAT dla podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu towarowego z krajami Unii Europejskiej.